Vår skjebne i vår hånd

kr 479,00
Bestill denne boken

 
ISBN: 9788253029320
Utgivelsesår: 2006
Forlag: Pax forlag
Status: I salg
Språk: Norsk (bokmål) Norsk (bokmål)
Sideantall: 602
Format: Innbundet (stive permer)
Finn Olstad

Vår skjebne i vår hånd

Norsk sjømannsforbunds historie, bind 1

Historien til Norsk sjømannsforbund er spesiell og til tider svært dramatisk. Dette verket byr på en bred fortelling om sjømannsforbundets historie i lys av skipsfartens utvikling og sjøfolkenes sosiale og kulturelle stilling de siste hundre år.

Historien til Norsk sjømannsforbund er spesiell og til tider svært dramatisk. I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med viktige bidrag til den politiske og samfunnsmessige utviklingen. Under storstreiken i 1921, som ga håp om og spredte frykt for en kommunistisk revolusjon, var sjømennene de første som aksjonerte. Fra midten av trettiårene kjempet forbundet om lojaliteten til norske sjøfolk i USA. Under annen verdenskrig gjorde Sjømannsforbundet en uvurderlig nasjonal innsats ved å få sine medlemmer til å ta den farefulle turen over Atlanterhavet. I tillegg til krigsseilernes dramatiske opplevelser var forbundet i denne perioden også innblandet i påståtte kidnappinger og politisk spill på høyt nivå. I etterkrigstiden preges forbundets historie særlig av striden om Nortraships hemmelige fond og kampen mot kommunistene.

Første bind av Norsk Sjømannsforbunds historie er rikt illustrert og tar for seg tiden fra forbundets stiftelse som Norsk Matros- og Fyrbøterunion i 1910 fram til rundt 1960. Det trekkes også tråder tilbake til de første forsøkene på å organisere sjøfolk i 1890-årene, i en tid med svært motstridende syn på klassekamp og politikk. Verket byr på en bred fortelling om sjømannsforbundets historie i lys av skipsfartens utvikling og sjøfolkenes sosiale og kulturelle stilling de siste hundre år.