Ivar Digernes

Ivar Digernes (1904-1958) var en norsk politiker fra Norges Kommunistiske Parti (NKP), oversetter og pressemann. Han var en av få medlemmer av Mot Dag som ble værende i NKP etter at organisasjonene skilte lag i 1929. Etter blant et år som redaksjonssekretær i Rjukan Arbeiderblad under Jacob Friis' ledelse og virke som lærer i Bergen påbegynte han i 1927, kort tid etter at han var blitt med i NKP, et niårig opphold i Sovjetunionen. Her var hovedbeskjeftigelsen hans å arbeide med oversettelser av Lenins verker til norsk og generelt arbeid i det statlige sovjetiske forlaget for fremmedspråk. etter krigen begynte han som journalist i Friheten, en stilling han hadde til sin død.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Progressivt forlag

1980

Imperialismen

som kapitalismens høyeste stadium

Mangt er skjedd siden Lenin skrev «Imerialismen som kapitalismens høyeste stadium». Imperialismen eksisterer fremdeles. De[...] Les mer